program

arch-i-tri-buna

V letošním roce jsme se rozhodli Apo- llónovu návštěvu ještě více obohatit. Zaměřili jsme se na architekturu, která nás baví, a proto spontánně vznikla spo- lupráce se zajímavými architekty, kteří se spolu s námi zamysleli nad samotným Topolovým hájkem. A právě v Hájku vznikly tři místa, které jsme se snažili oživit praktickými prvky. Ty pro nás připravili architekti ze Zlínského studia ellement.

„Besedu máme rádi, pro její atmosféru, místo, přátele. Když nás Tomáš Ševčík oslovil, ke spolupráci na téma veřejný prostor, byla to pro nás výzva. A na- padlo nás pracovat přímo s prostorem, kde se festival odehrává. Obohatit jej o prvky, které by mohly ještě více zpří- jemnit místo pro návštěvníky. Na těchto drobných vstupech bychom chtěli ukázat, jak málo stačí, aby veřejný prostor lépe fungoval a byl pro jeho uživatele přirozeně příjemný.“ nám řekli Hana, Jitka, Honza z ellement architects

Součástí architektonického programu bude probíhat komentované setkání architektů spolu s diskuzí zaměřené na regionální veřejný prostor. Tato diskuze proběhne na „tribuně“ za Čestmírovou kavárnou Tungsram vedle hlavního vchodu.

14.00 začátek, diskutovat budou:
M.A.K. – kočovní architekti
RO_AR architects – Brno
ORA (Originální regionální architektura) – Znojmo
Ellement architects - Zlín
Diskuzi povede Šárka Svobodová 4AM fórum pro architekturu
Součástí dětského koutku bude taktéž architektonický workshop pro děti, který povede Petr Jakšík.

ARCHITEKTONICKÝ WORKSHOP PRO DĚTI

Ve výtvarné dílně zveme děti ke svobodné hře s prostorem a materiálem. Petr Jakšík se ve svých kurzech snaží rozvíjet individuální kreativitu dětí zapojenou do jejich společné práce.

V sobotním dopoledni se promění ve studenty architektury a seznámí se se základními principy a technikami, které architekti využívají.

Jde především o rozvinutí fantazie, odbourání stereotypů a rozvíjení kritického myšlení dětí. ( cca 90 - 120min, rodiče pro zakázáni )