Informace: parkování / stanování / pitná voda / úschovna / lékař / sprchy / dětský koutek / guest

Informace: parkování / stanování / pitná voda / úschovna / lékař / sprchy / dětský koutek / guest

Informace: parkování / stanování / pitná voda / úschovna / lékař /  sprchy / dětský koutek / guest

Štěstí přeje připraveným. Prostudujte si prosím základní praktické informace týkající se zázemí našeho festivalu.

PARKOVÁNÍ

Letos je připraven parking na poli za fotbalovým hřištěm. Pole je upravené a dostatečně veliké. Nikde jinde prosím neparkujte. Z parkoviště do areálu k hlavní bráně se dostanete jen pěšky (cca. 200 metrů). Parking za fotbalovým hřištěm platí i pro ty, kteří v autě spí! Na parking vás navede navigační sytém. Děkujeme.Parkoviště není oploceno a ani hlídáno a pořadatelé nenesou zodpovědnost za ztrátu věcí z aut, případně za další krádeže. K úschově svých osobních věcí či cenností můžete využít hlídanou úschovnu v areálu festivalu. Služby úschovny jsou zdarma. Respektujte, prosím, že další pozemky v okolí areálu festivalu jsou v soukromém vlastnictví a je zde přísný zákaz parkování! 

STANOVÁNÍ

Pro návštěvníky jsou k dispozici celkem tři stanová městečka. Dvě hlučnější v bezprostřední blízkosti samotného areálu (obě jsou zdarma). Třetí klidové městečko se nachází v zóně fotbalového hřiště v Tasově, cca 200 m od areálu naproti přes silnici. Výhodou totoho stanového městečka je blízkost sprch i restaurace a za tento komfort pak zde zaplatíte 100 Kč / stan.  Žádné stanové městečko není oploceno a ani hlídáno a pořadatelé nenesou zodpovědnost za ztrátu věcí ze stanů. K úschově svých osobních věcí či cenností můžete využít hlídanou úschovnu v areálu festivalu. Služby úschovny jsou zdarma. Vemte prosím na vědomí, že festival se koná uprostřed cizích pozemků místních obyvatel a stanováním na nevyznačených místech poškozujete dobré jméno festivalu.

PITNÁ VODA

V areálu festivalu je k dispozici zdarma pitná voda. Cisterna s pitnou vodou je umístěna za hlavní scénou (stage A).

ÚSCHOVNA

V areálu festivalu najdete úschovnu (kamenná budova za hlavní scéna – stage A). Služby úschovny jsou zdarma. Úschovna je uzamykatelná a hlídaná.

Otevírací doba úschovny je: pátek 2. 8. 16.00-01.00, sobota 3. 8. 08.00-01.00 a neděle 4. 8. 08.00-10.00.

LÉKAŘ / PRVNÍ POMOC

V případě úrazu, nevolností či dalších zdravotních problémů volejte festivalové lékaře (kontakty níže), případně se obraťte na festivalový štáb (buňka vedle kamenného bufetu).

Aneta Horáková: 603 242 403, Jiří Haberman: 602 733 578.

SPRCHY

V areálu fotbalového klubu FC Tasov jsou k dispozici sprchy pro návštěvníky festivalu.

Otevírací doba sprch je: pátek 2. 8. 17.00-22.00, sobota 3. 8. 07.00-10.00, 14.00-22.00.

DĚTSKÝ KOUTEK

Dětský koutek bude otevřen v sobotu od 10 až 18 h. a najdete ho vpravo od hlavního vstupu. Program se bude odvíjet od návštěvnosti a věku dětí, nicméně se počítá s těmito programovými položkami: chůze po laně, lukostřelba, korálkování, soutěže, hry… Dětský koutek bude zastíněn a zabezpečen proti dešti. Program dětského koutku je určen pro děti od 1 roku do 15 let. 

GUEST LIST

Guest list bude umístěn u hlavní festivalové brány, tzn. u parkoviště aut (nahoře, naproti hlavní scény). Nikde jinde nelze uplatnit akreditaci a volný vstup.

Obecně všechny návštěvníky prosíme, aby brali ohled na obyvatele Tasova a mimo areál se nechovali hlučně, udržovali pořádek a nevyužívali soukromé pozemky obyvatelů obce ke stanování, parkování aut atd. Jen díky všem občanům Tasova včetně samotného vedení obce můžeme festival pořádat.

Odeslat