Třídíme odpad na plastový, smíšený a bioodpad

Třídíme odpad na plastový, smíšený a bioodpad

Třídíme odpad na plastový, smíšený a bioodpad

Největší novinkou letošního ročníku je třídění odpadu. Bedlivě prosím čtěte a dodržujte níže uvedené. Další novinkou budou VRATNÉ KELÍMKY NA PIVO A TOČENOU LIMONÁDU. A kdo bude chtít, vzkazují naši kavárníci, může si vzít vlastní kelímek na kávu.

K plastovému odpadu slouží žluté odpadkové koše.

Do košů na plast patří: plastové nádoby a láhve, PET láhve (od nápojů), výrobky z plastů, kelímky a krabičky od potravin, sáčky a fólie, polystyren.

Do košů na plast nepatří: plastové obaly od chemikálií, plastové obaly od zbytků potravin, plastové obaly od nebezpečných látek

K bioodpadu (zbytky od ovoce, zeleniny atd.) slouží kompostéry umístěné v areálu (informace u umístění budou u festivalových vstupů).

K smíšenému odpadu slouží modré odpadkové koše.

Moc děkujeme, že k třídění odpadu přistoupíte zodpovědně.

Odeslat